Menu

Kniha - Medovice a včely

7 s DPH / ks 6,36 € bez DPH / ks

Medovica je ...

sladká, lepkavá tekutina, ktorú zbierajú včely na ihličií, listoch a vetvičkách rastlín.

Obj. čislo:
9788020904140

Kniha - Medovice a včely

Medovica je ...
sladká, lepkavá tekutina, ktorú zbierajú včely na ihličií, listoch a vetvičkách rastlín. Prinášajú ju do úľa a tvoria z nej med, ktorý je známy širokej verejnosti pod názvom "lesný". Je to bohatý zdroj včelej znášky a celkom právom možno tvrdiť, že na výskyte medovice závisí úspech včelárenia v lesnatých oblastiach našej krajiny.
Medovica je však dosiaľ nedokonale využitá. Väčšina lesných porastov je prakticky mimo dolet včiel, lebo človek si už skôr presťahoval včely k svojmu obydliu, aby zabezpečil ich ochranu a uľahčil si prácu. V posledných rokoch sa začal prejavovať nedostatok včelej pastvy. Vplyvom chemizácie a mechanizácie poľnohospodárstva, meliorácií pôd a zavedením nových agrotechnických postupov ubudlo nektarodárných burín z polí. Tradičné spôsoby chovu včiel vo včelínoch, ustupujú novému, ekonomickejšiemu spôsobu využitia zdrojov včelej znášky - kočovnému včeláreniu. Hlavnou zásadou kočovného včelárenia je plánovitý presun včelstiev a plynulé využitie všetkých zdrojov znášky. Pri tom sa považuje medovicová znáška väčšinou za posledný článok v ročnom cykle včelej pastvy, ktorá zaisťuje rentabilitu včelárskej prevádzky.
O medovici sa medzi včelármi málo vie, pretože skôr bola považovaná za neistý zdroj znášky a o jej pôvode kolovali medzi včelármi rôzne nevedecké teórie.
Autor knihy, ktorý pracoval ako vedúci vedecký pracovník vo Výskumnom ústave včelárskom v Dole pri Libčice, zhrnul stručne svoje skúsenosti a súčasné poznatky o hmyze produkujúcom medovicu. Čitateľ sa v úvode zoznámi s problematikou výskumu medovice. V hlavnej časti knihy sú potom uvedené základné poznatky o hmyze produkujúcom medovicu a o rôznych faktoroch ovplyvňujúcich medovicovú znášku.
Jednotliví producenti medovice sú opísaní prehľadne podľa živných drevín, takže včelári sa môžu v knihe ľahko orientovať. Veľmi cennou časťou knihy sú kapitoly o signalizácii medovicovej znášky. Autor hodnotí predpoklady prognózy medovice. Nezabudol ani zhodnotiť medovicové medy po stránke chemickej a mikroskopickej, uvažuje nad medovicovými otravami včiel a hodnotí hospodársky význam medovice z hľadiska včelárskeho aj z hľadiska lesníckeho. Pre včelára je dôležitý aj návod pre praktické kočovania do lesov, kde autor uvádza všetko, čo musí včelár vykonať, než začne vytáčať medovicový med na lesnom stanovišti.
Kniha je vybavená originálnymi snímkami producentov medovice, názornými kresbami a mnohými tabuľkami. Je doplnená aj registrom, ktorý umožní rýchlu orientáciu, zoznamom literatúry a obzvlášť cenné sú vysvetlivky, v ktorých autor zoznamuje čitateľa s niektorými vedeckými výrazmi a s životopisnými údajmi citovaných autorov. Je určená včelárom, lesníkom a všetkým milovníkom prírody a bude iste hľadanou príručkou "kočovných" včelárov.