Atlas plemen hospodářských zvířat

12,80 s DPH / ks 11,64 € bez DPH / ks

Súčasťou kultúrneho dedičstva sú bezpochyby aj plemená hospodárskych zvierat. Chovatelia ich u jednotlivých druhov zvierat vyšľachtili veľké množstvo a na vzniku plemien sa okrem kultúrnej vyspelosti prejavovala aj izolovanosť či otvorenosť rôznych území. Veľká rozmanitosť plemien je daná aj rozmanitosťou požiadaviek na úžitkovosť, ktoré sa v priebehu storočí veľmi menili, ale aj rozmanitosťou záľub chovateľov.

Obj. čislo:
kaphz

Atlas plemen hospodářských zvířat

Súčasťou kultúrneho dedičstva sú bezpochyby aj plemená hospodárskych zvierat. Chovatelia ich u jednotlivých druhov zvierat vyšľachtili veľké množstvo a na vzniku plemien sa okrem kultúrnej vyspelosti prejavovala aj izolovanosť či otvorenosť rôznych území. Veľká rozmanitosť plemien je daná aj rozmanitosťou požiadaviek na úžitkovosť, ktoré sa v priebehu storočí veľmi menili, ale aj rozmanitosťou záľub chovateľov.

V tomto atlase je zaradených asi 60 plemien hovädzieho dobytka, 60 plemien oviec, 24 plemien kôz, 80 plemien koní a oslov a 22 plemien ošípaných. Poskytuje teda prehľad o plemenách, ktorých stavy sú vysoké a majú rozhodujúci produkčné význam, ale aj o plemenách menej známych, krajových či chovaných ako génové rezervy. Každému plemenu je venovaná 1 stránka s farebnou fotografiou a sprievodným textom, ktorý obsahuje okrem charakteristiky údaje o úžitkovosti, históriu vzniku plemena a jeho rozšírenie. Atlas preložili z nemčiny naši významní odborníci, ktorí text doplnili a aktualizovali tak, aby zodpovedal súčasnému stavu u nás.
Českým chovateľom sa po dlhej dobe dostáva do rúk kniha, ktorá poskytuje prehľad o šírke genofondu jednotlivých druhov zvierat u nás aj v ďalších krajinách.