Total Seriola 32 minerálny diatermický olej 20L

141 s DPH / ks 117,50 € bez DPH / ks

SERIOLA 32 je minerálny diatermický olej slúžiaci na prenos tepla.Vyznačuje sa veľmi dobrou tepelnou stabilitou, vysokým bodom vzplanutia a vysokým viskozitným indexom.Odporúča sa na prenos tepla v systémoch vyžadujúcich cirkuláciu teplonosných médií v otvorených aj uzavretých okruhoch.Je vhodný napríklad aj pre sterilizátory vosku a iné včelárske zariadenia vyžadujúce teplonosné médium.V porovnaní s bežnými kvapalinami poskytuje SERIOLA 32 vysokú odolnosť proti oxidácii vďaka špeciálne vybranému antioxidantu.


Obj. čislo:
3425901099309

Total Seriola 32 minerálny diatermický olej 20L

Hustota pi 15 °C 865 kg/m3
Kinematická viskozita 30 mm2/s
Bod tuhnutia -15 °C
Bod vzplanutia OC 230 °C
Bod vzplanutia CC 223 °C
Bod horenia  260 °C
Počiatočný bod varu  310 °C
Konečný bod varu  549 °C
Teplota samovznietenia  353 °C
Conradsonov uhlíkový zvyšok < 0.1 %w