Na záhrade to žije. Je to miesto, kde sa včely medonosnej aj divoké, čmeliaky a ďalší užitočný hmyz cíti dobre. Rozmanitosť kvetov, stromov a ďalších planých či nešlechtěných rastlinných druhov im poskytuje nielen obživu vo forme peľu a nektáru, ale ponúka aj úkryty k odpočinku a rozmnožovanie. Prečo je teda nepriláka do našej záhrady? Záleží samozrejme aj na výbere rastlinného materiálu, aby sme z nej urobili príjemné miesto nielen pre nás, ale aj pre užitočný hmyz. Ten sa nám odmení znížením množstva škodcov a v neposlednom rade aj prežitými chvíľkami pri pozorovaní hmyzieho života.

Autorka, zakladateľka a propagátorka prírodných záhrad, na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako možno na rôzne stanovištia vybrať vhodný rastlinný sortiment a založiť záhradu, ktorá celoročne poskytne ideálne životný priestor užitočnému hmyzu. Knihu ilustrujú početné fotografie nektarodárných a pylodárných rastlín, ručné kresby a záhradné osadzovací plány.

Zahrada pro včely

10,58€Cena