Brožúra je zameraná na pestovanie obilia a konkrétne sa zaoberá ozimnou pšenicou, ale je zároveň ľahko aplikovateľná aj na iné obilniny.

Popisuje metódu Marca Bonfilsa, ktorá predstavuje vysoko úrodný pestovateľský systém, ktorý nielenže zabezpečí dobrú úrodu kvalitného obilia, ale zároveň posilňuje a zvyšuje zdravie, kvalitu a úrodnosť pôdy.
Marc Bonfils sa rozhodol zmeniť deštrukčné metódy našeho prechemi­zovaného poľnohospodárstva a vyvinul spôsob bezorebného pestovania obilia v európskych klimatických podmien­kach, podobne, ako to urobil Masanobu Fukuoka v špecifických podmienkach Japonska.

Toto je pozvánka pre vás, pridať sa a vyskúšať túto metódu na vašej pôde.

Virtuóz pšeničného poľa

2,55€Cena