Varroa Tester tri v jednom je inovatívny produkt, ktorý pomáha včelárom overovať nasledovné:

 

1.)stupeň infekcie spôsobený Varroa deštruktorom (klieštik včelí)

 

2.)rezistencia (citlivosť) varroa destruktora na akaricídy - veterinárne liečivá (VMP) s účinnou látkou amitraz, kumafos, fluvalinát alebo flumetrín

 

3.)hygienické správanie včiel (inštinkt samočistenia)

 

Varroa Tester pomáha včelárom z celého sveta monitorovať zdravie včiel a úroveň roztočov vo včelstvách.

Zámerom je, aby včelári boli schopní rýchlo, ľahko a presne kontrolovať stupeň infekcie Varroa destruktorom už priamo vo včelnici.

Vďaka testeru môžu včelári tiež kontrolovať, či sa u roztočov vyvinula špecifická rezistencia na veterinárne prípravky proti varroáze (amitraz, kumafos alebo pyretroid, fluvalinát, flumetrín).

To vedie k aplikácii liečiva, voči ktorému nebola vyvinutá žiadna rezistencia voči varroáze a to s vysokou účinnosťou.

To dáva včelárovi príležitosť na menšie zasahovanie do rodinného života včiel veterinárnymi prípravkami.

Čistiaci inštinkt včiel je dôležitým ukazovateľom, ktorý je rozhodujúci pri výbere včelej matky. U rodín s dobre vyvinutým čistiacim inštinktom je menej pravdepodobné, že budú trpieť určitými chorobami (napr. zvápenateniu včelieho plodu).

Varroa Tester 3v1 bol vyvinutý v súlade s odporúčaniami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2016 o výrobe kalibrovaných a schválených nástrojov na pozorovanie zdravia včiel v celej EÚ a ich stresorov pre rôzne včely vrátane včiel medonosných.

 

Návod na použitie:

 

Rýchly, ľahký a presný tester na zistenie infekcie včelej rodiny varroázou, čistiaceho inštinktu včiel a odolnosťou voči roztočom proti liečivám.

 

 • Test I - stupeň infekcie

 

 • 1.)Zhromaždite cca 300 včiel. Umistnite ich do nádoby “A” až do výšky druhej úrovne.
 • 2.)Uzavrite nádobu “A” pomocou vrchnáka “B”.
 • 3.)Nasypte čajovú lyžičku cukrového prášku do nádoby “C”.
 • 4.)Naskrutkujte nádobu “C” na dno nádoby “A” a spolu pretrepávajte 1-2 minúty tak, aby práškový cukor celý pokrýval hmyz.
 • 5.)Uistite sa, že väčšina cukrového prášku spadla na dno nádoby “C”, následne odskrutkujte iba nádobu “C”.
 • 6.)Do nádoby “C” nalejte vodu, aby sa cukor rozpustil. Spočítajte roztoče plávajúce na vode.
 • 7.)0 až 3 roztoče = nízke zamorenie, 3 až 10 = stredné zamorenie, nad 10 = ťažké zamorenie.
 • 8.)Vypustite včely z nádoby “A”.              

 

 • Test II - úroveň odolnosti roztočov voči liečivám

 

 • 1.)Umiestnite do nádoby “A” cca 150 včiel zozbieraných z plástov plodu (z rovnakého úľa ako pri teste I) - nádoba by mala byť naplnená približne do prvej úrovne.
 • 2.)Uzatvorte nádobu “A” pomocou vrchnáka “B”. Nasaďte si rukavice! Pripnite remienok nasiaknutý liečivom k nádobe “A” potiahnutím cez spodnú štrbinu držadla v tvare H. Koniec popruhu by sa mal zastaviť pri mriežke.
 • 3.)Umiestnite tester do tmavej miestnosti pri izbovej teplote. Prúžok by mal byť na vrchu! Počkajte šesť hodín.
 • 4.)Vyberte prúžok. Niekoľkokrát pretrepte nádobu nad listom bieleho papiera.
 • 5.)Roztoče nie sú rezistentné na dané liečivo, ak ich počet presahuje 1 výsledku testu I.

 

 • Test III - na hygienické správanie včiel

 

 • 1.)Vyberte plást so včelím plodom vo veku 10-15 dní.
 • 2.)Pomocou hrotov na nádobe “A” alebo “C” odstránte fragment plástu so včelím plodom zatlačením hrotov dovnútra až na doraz, vykonajte to 2-3 krát.
 • 3.)Vložte plást späť do úľa. Ak sa viac ako 70% buniek vyčistí po 6 hodinách, viac ako 90% po ôsmich hodinách a 100% po jednom dni, potom má kolónia dobrú hygienu (inštinkt samočistenia).

 

 

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=AMyA6ajHZKE

Varroa Tester 3v1

14,96€Cena