Nové, prepracované vydanie knižiek nášho popredného špecialistu vychádza v ústrety rastúcemu záujmu čitateľov o včelárenie. Nájdete nej informácie o zdrojoch včelí znášky, o peľu, peľových rúškach a nektáriích, sú tu popísané rastliny pre včely škodlivé, rastliny málo významné, ale aj naopak rastliny z hľadiska včiel významné. Špeciálna časť obsahuje botanický opis zhruba 300 nektarodárných a pylodárných rastlín, a to vrátane ich optimálnych požiadaviek na stanovište, spôsobov rozmnožovania, prípadne i liečivých látok. Dôraz je kladený na zhodnotenie včelárskeho význame popisované rastliny, nektarodárnosti a cukrové hodnoty, ktoré čitateľom poslúži k porovnaniu konkrétnych zdrojov včelí pastvy. Publikáciu ocenia predovšetkým praktickí včelári, iste ju ale využijú aj záhradkári, ekológovia, bylinkári a pod.

Včelařské dřeviny a byliny

10,46€Cena