Medovica je ...
sladká, lepkavá tekutina, ktorú zbierajú včely na ihličie, listoch a vetvičkách rastlín. Prinášajú ju do úľa a tvorí z nej med, ktorý je známy širokej verejnosti pod názvom "lesné". Je to bohatý zdroj včelí znášky a celkom právom možno tvrdiť, že na výskyte medovice závisí úspech včelárenie v lesnatých oblastiach našej krajiny.
Medovice je však dosiaľ nedokonale využitá. Väčšina lesných porastov je prakticky mimo dolet včiel, lebo človek si už skôr presťahoval včely k svojmu obydlia, aby zabezpečil ich ochranu a uľahčil si prácu. V posledných rokoch sa začal prejavovať nedostatok včelí pastvy. Vplyvom chemizácie a mechanizácie poľnohospodárstva, meliorácií pôd a zavedením nových agrotechnických postupov ubudlo nektarodárných burín z polí. Tradičné spôsoby chovu včiel vo včelínoch, ustupujú novému, ekonomickejšiemu spôsobe využitia zdrojov včelí znášky - kočovnému včelárenie. Hlavnou zásadou kočovného včelárenie je plánovitý presun včelstiev a plynulé využitie všetkých zdrojov znášky. Pri tom sa považuje medovicový znášky väčšinou za posledný článok v ročnom cykle včelí pastvy, ktorý zaisťuje rentabilitu včelárskeho prevádzky.
O medovicu sa medzi včelármi málo vie, pretože skôr bola považovaná za neistý zdroj znášky a o jej pôvode kolovali medzi včelármi rôzne nevedecké teórie.
Autor knihy, ktorý pracoval ako vedúci vedecký pracovník vo Výskumnom ústave včelárskom v Dole pri Libčice, zhrnul stručne svoje skúsenosti a súčasné poznatky o hmyzu produkujúcim medovicu. Čitateľ sa v úvode zoznámi s problematikou výskumu medovice. V hlavnej časti knihy sú potom uvedené základné poznatky o hmyzu produkujúcim medovicu a o rôznych faktoroch ovplyvňujúcich medovicový znášku.
Jednotliví producenti medovice sú opísaní prehľadne podľa živných drevín, takže včelári sa môžu v knihe ľahko orientovať. Veľmi cennou časťou knihy sú kapitoly o signalizáciu medovicový znášky. Autor hodnotí predpoklady prognózy medovice. Nezabudol ani zhodnotiť medovicové medy po stránke chemickej i mikroskopické, uvažuje nad medovicovými otravami včiel a hodnotí hospodársky význam medovice z hľadiska včelárskeho aj z hľadiska lesníckeho. Pre včelára je dôležitý aj návod pre praktické kočovania do lesov, kde autor uvádza všetko, čo musí včelár vykonať, než začne vytáčať medovicový med na lesnom stanovišti.
Kniha je vybavená originálnymi snímky producentov medovice, názornými kresbami a mnohých tabuľkami. Je doplnená aj registrom, ktorý umožní rýchlu orientáciu, zoznamom literatúry a obzvlášť cenné sú vysvetlivky, v ktorých autor zoznamuje čitateľa s niektorými vedeckými výrazmi a s životopisnými údajmi citovaných autorov. Je určená včelárom, lesníkom a všetkým milovníkom prírody a bude iste hľadanou príručkou "kočovných" včelárov.

Kniha - Medovice a včely

8,80€Cena