Základné pravidlo ekologického včelárenie znie: potreby, nároky a vitalita včelstiev stojí nado všetko, množstvo vyprodukovaného medu je až na druhom mieste. Často totiž zabúdame, že hlavný profit zo včiel nie je - ako sa všeobecne traduje - zdravý med, ale ich opeľovačov schopnosť, ktorá nám zabezpečuje obživu.

Cieľom alternatívneho prístupu ku včelám je hlavne pochopiť, ako včely žijú, čo potrebujú, aby boli zdravé, a umožniť im, aby mohli uplatniť svoj prirodzený rozmnožovacie pud, teda rojenia. Až potom aj nám dajú kvalitné med, nehľadiac na to, že pri hľadaní potravy akosi nevdojak opeľujú rastliny, bez ktorých by sme ako ľudstvo vyhynuli.

Autori, profesionálne nemeckí včelári, ukazujú cestu, ako zodpovedne o svoje včelstva starať, aby bola silná, vitálne a následne dávala aj zdravý med. Vracajú sa k tradičným metódam včelárenie, kladú dôraz na prirodzenú stavbu a rozmnožujú svoje včelstva rojením. Ich kniha nie je klasická a návodná príručka, ale publikácia, ktorá ukazuje cestu, akú môže človek dospieť k maximálne prirodzenému včelárenie. A základom tohto prístupu je predovšetkým premena jeho myslenia a vzťahu ku včelám.

Ekologické včelaření

17,97€Cena