Praktickú príručku určenú predovšetkým drobnochovatelům napísal autorský kolektív vedený známym chovateľom a posudzovateľom králikov Ing. Jozefom Zadina, ďalšími spoluautormi sú prof. MVDr. Karel Hejlíček, doc. Ing.Karel Mach, doc. Ing. Ivan Majzlík a doc. Ing. Věra Skřivanová. Autori v jednotlivých kapitolách podrobne spracovali všetko, čo je potrebné vedieť pre úspešný chov čistokrvných plemien králikov, ale aj pre ich výkrm. Základné kapitoly o plemenách králikov, ich praktickom chovu a odchovu mláďat, ustajnenie a kŕmenie či o zdravotnej problematike sú doplnené všeobecnejšími kapitolami, napr. O anatómii, pre chov králikov dôležitých základoch dedičnosti a premenlivosti, etike chovu pod. V knihe sú aj kapitoly zaoberajúce sa špecifickými spôsobmi chovu, ako je napr. chov v byte alebo "na diaľku" či pestovaním kŕmnych plodín. Intenzívnym metódam chovu a výkrmu králikov sa príručka venuje len informatívne.

- Anatómie a fyziológie králikov

- Dedičnosť a premenlivosť v chove králikov

- Plemená králikov a hybridy

- Chov a odchov

- Ustajnenie

- Chov na diaľku

- Výživa a kŕmenie

- Pestovanie kŕmnych plodín

- Produkty chovu

- Chov brojlerových králikov

- Králik ako domáci maznáčik

- Zdravotná problematika chovu králikov

- Etika chovu králikov

- Organizácia chovu

- Pokrmy z králičieho mäsa

Chov králíků

10,01€Cena