Štvrté nezmenenej vydanie odbornej príručky o chove kôz v súčasných podmienkach reaguje na všetky zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo. Kniha je určená ako drobnochovatelům, tak i prevádzkovateľom fariem. Záujem o chov kôz a ich produkty sa v poslednej dobe stále zväčšuje. Autori podávajú informácie o všetkom potrebnom pre úspešný chov - o pôvode kôz, našich aj svetových plemenách, vhodných spôsoboch ustajnenie a starostlivosť o chované zvieratá, o ich reprodukciu a odchovu kozliat, o produkciu a spracovanie mlieka (vrátane receptov na prípravu kozích syrov), produkciu mäsa (vrátane receptov na jedlá z kozieho mäsa), o zdravotnej problematike chovov, ekonomike chovu kôz a ďalšie.

- Pôvod a domestikácia kôz

- Chov kôz vo svete

- Plemená kôz

- Šľachtenie a úžitková hodnota zvierat

- Etológia

- Chovné prostredia a ochrana zvierat

- Ustajnenie a technologické vybavenie

- Zoohygienická opatrenia v chove

- Reprodukcia

- Odchov kozliat

- Mliečna produkcia

- Spracovanie kozieho mlieka

- Masná produkcia

- produkcia srsti a spracovanie kožiek

- Výživa a kŕmenie kôz

- Zdravotné problematika

- Ekonomika chovu

- Prehľad legislativysy

Chov koz

9,90€Cena