Genetika má svoje zvláštne čaro.
Dáva vecný obsah spojenie minulosti s prítomnosťou a prítomnosti s budúcnosťou.

 

Využívanie poznatkov o dedičnosti je základom úspechu chovateľskej práce pri zdokonaľovaní požadovaných znakov aj úžitkovosti zvierat. Základy genetiky spracované pre potreby drobných chovateľov a šľachtiteľov prináša osvedčená príručka erudovaných autorov, text bol prepracovaný a doplnený o najnovšie poznatky a názory. Kniha je oceňovaná pre ucelený pohľad a široký záber, od teoretických základov genetiky až k poznatkom o dedičnosti konkrétnych kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov, a to u najčastejšie chovaných druhov - králikov, psov, hydiny a holubov. Podstata dedičnosti a premenlivosti - Základné zákony dedičnosti - Genetika v chove králikov - Genetika v chove psov - Genetika v chove sliepok - Genetika v chove holubov

ABC genetiky drobných zvířat

13,42€Cena